Generator Elektronicznych Wniosków i Wykazów Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi nowoczesne narzędzie umożliwiające za pośrednictwem strony www wszystkim zainteresowanym otrzymaniem świadczeń z Funduszu wyliczenie składników wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń wraz z należnymi podatkami i składkami ZUS. Celem serwisu jest udostępnienie wzorów wykazów: zbiorczego, uzupełniającego, zaliczkowego, powodziowego, wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczki oraz wniosku indywidualnego osobom występującym o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umożliwienie wyliczenia składników płac oraz pochodnych, wydrukowanie wybranego wykazu zgodnie z obowiązującym w tym zakresie drukiem rozporządzenia, podpisanie wygenerowanego wykazu bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, wygenerowanie pliku csv obejmującego wpisane przez użytkownika dane celem importu do Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA), umożliwienie eksportu danych z wykazu do arkusza kalkulacyjnego. Realizacja przedmiotu rozszerza dostęp do usług administracji związanych z wypłatą świadczeń pracowniczych wpisując się w cele e-administracji.

Przy korzystaniu z generatora zaleca się zastosowanie najnowszych wersji przeglądarek IE, FF lub Chrome

Zasady wypełniania wniosków i wykazów:

1. Wszystkie pola wymagane i wskazane przez generator powinny być wypełnione.

2. Wnioski i wykazy należy bezwzględnie zapisać po ukończonej pracy. Zapisywanie wniosku odbywa się przy użyciu przycisku znajdującego się z prawej strony formularza

3. Dane zapisywane są w formacie csv i zapisywane są lokalnie na komputerze osoby wypełniającej. Po naciśnięciu przycisku zapisz należy wskazać miejsce docelowe składowania pliku:

 

W przypadku wykazów istnieje możliwość zapisania pliku zabezpieczonego hasłem. W przypadku wyboru tej opcji pojawi się na ekranie użytkownika komunikat z hasłem, który trzeba zapisać lub zapamiętać aby móc otworzyć plik.

 

 

 

Zabezpieczenie hasłem jest istotne przy przekazywaniu danych właściwemu wojewódzkiemu urzędowi pracy, gdyż wygenerowane dane wczytywane są do Systemu Obsługi Wniosków i Administracji (SOWA) aby ponownie przeanalizować zawartość wyliczeń.

  1. Aby wczytać po przerwanej pracy zapisany wykaz należy wypakować zapisane pliki csv

 

Następnie wskazać klikając przycisk importuj z csv plik o nazwie:

wz_dane_podstawowe…..

a następnie wcisnąć przycisk importuj z csv wskazać kolejny plik o nazwie:

wz_zalacznik……..

 

 

 

 

  1. Rozszerzenie widoku, ukrycie przycisków z prawej i lewej strony odbywa się poprzez najechanie myszką i kliknięcie w zaznaczony na zrzucie ekranu element:

 

  1. Osoba wypełniająca wykaz może wpisać własne wartości przy wypełnianiu wykazu, nie korzystając z wyliczeń generatora. Zmiana wyliczeń spowoduje podświetlenie wiersza obejmującego zmienione dane osoby. Także plik wczytywany ze zmienionymi danymi będzie posiadał podświetlone wartości.

 

 

  1. W celu wydruk wykazu, wniosku należy skorzystać z przycisku znajdujacego się po prawej stronie

 

lub poprzez wygenerowanie pdf

 

 

Pomoc w zakresie działania generatora można uzyskać  e-mailowo pomoc.DI@mrips.gov.pl

 


Data publikacji: 2013-12-12 05:44:49, autor: Michał Dąbrowski ; data aktualizacji: 2021-01-13 12:27:09, autor: Michał Dąbrowski
Strona główna Historia Funduszu Prawo Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab