Wykaz zbiorczy

Proszę wypełnić formularz.
Dane przedsiębiorstwa
Nazwa przedsiębiorstwa
 
Kod pocztowy i miejscowość
 
Ulica, nr domu, nr lokalu
 
NIP, REGON
 
Nr rachunku bankowego
 
Nazwa banku
 
Wielkość pracodawcy
 
Składka wypadkowa
 
Dane dotyczące składanego wykazu i zakresu wnioskowanych świadczeń
Rodzaj wykazu
 
Data złożenia wykazu
 
Osoba zarządzająca majątkiem
 
Tytuł
 
Imię
 
Nazwisko
 
Wykaz składany do Marszałka Województwa
 
Liczba osób na wykazie
 
Składka ememerytalna pracownika
 
Składka rententowa pracownika
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
 
Składka chorobowa pracownika
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 
Ubezpieczenie zdrowotne
Zaliczka na podatek dochodowy
 
Składka emerytalna pracodawcy
Ulga podatkowa
 
Składka rentowa pracodawcy
Koszt uzyskania przychodu
 
Dane dotyczące składanego wykazu zbiorczego
Data niewypłacalności
 
Podstawa niewypłacalności
 
Słownie (podstawa niewypłacalności)
 
Niewypłacalność wystąpiła po raz
Dane adresowe przedsiębiorstwa i osób upoważnionych do otrzymywania korespondencji

Adresat

Tytuł
Imię
 
Kod pocztowy i miejscowość
Nazwisko
 
Ulica, nr domu, nr lokalu
Telefon
 

Do wiadomości

Tytuł
Imię
 
Kod pocztowy i miejscowość
Nazwisko
 
Ulica, nr domu, nr lokalu
Telefon
 

Do wiadomości

Tytuł
Imię
 
Kod pocztowy i miejscowość
Nazwisko
 
Ulica, nr domu, nr lokalu
Telefon
 

   
Strona główna Historia Funduszu Prawo Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab
Nowy wykaz zbiorczy Importuj z csv
Zapisz csv
Zapisz pdf
Drukuj

Informacja