Wykaz zbiorczy zaliczkowy

Proszę wypełnić formularz.
Dane przedsiębiorstwa
Nazwa przedsiębiorstwa
 
Kod pocztowy i miejscowość
 
Ulica, nr domu, nr lokalu
 
NIP, REGON
 
Nr rachunku bankowego
 
Nazwa banku
 
Wielkość pracodawcy
 
Składka wypadkowa
 
Dane dotyczące składanego wykazu i zakresu wnioskowanych świadczeń
 
Wykaz składany do Marszałka Województwa
 
Liczba osób na wykazie
 
Składka ememerytalna pracownika
 
Składka rententowa pracownika
Minimalne miesięczne wynagrodzenia
 
Składka chorobowa pracownika
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 
Ubezpieczenie zdrowotne
Zaliczka na podatek dochodowy
 
Składka emerytalna pracodawcy
 
Składka rentowa pracodawcy
 
Dane adresowe przedsiębiorstwa i osób upoważnionych do otrzymywania korespondencji

Adresat

Tytuł
 
Imię
 
Nazwisko
 
Kod pocztowy i miejscowość
 
Ulica, nr domu, nr lokalu
 
Telefon
 

   
Strona główna Historia Funduszu Prawo Ogłoszenia Plan FGŚP Wykonanie FGŚP
Wniosek indywidualny Wniosek indywidualny zaliczkowy Wykaz zbiorczy Wykaz zbiorczy powodziowy Wykaz zbiorczy zaliczkowy Wykaz uzupełniający
Pomoc Kontakt
Wykonanie: Hostlab
Nowy wykaz zbiorczy zaliczkowy Importuj z csv
Zapisz csv
Zapisz pdf
Drukuj

Informacja